Siklós kártya

Siklós KártyaSiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2010. számú 2010. május 28-án megalkotott rendeletében létrehozta a Siklós Kártyát és szabályozta annak egyes kérdéseit.

A Siklós Kártya bevezetésével az önkormányzat alapvető célja az, hogy a helyben élő adófizető állampolgárok számára, a helyi gazdaság élénkítése mellett, kedvezményeket nyújtson a bevont illetve a csatlakozó vállalkozások termékeinek és nyújtott szolgáltatásinak díjaiból (például a siklósi Thermal Spa fürdő).

A Siklós kártyára jogosultak köre:

a) az a 14 életévét betöltött személy, aki kérelme beadását megelőzően legalább 2 éve már siklósi lakóhellyel rendelkezik, ha sem önkormányzati adótartozása, sem a Siklósi Távhő Kft.-vel szemben fennálló tartozása nincs, és előbbi feltétel a vele közös háztartásban élő személyekre is fennáll,

b) az a) pont szerinti Siklós kártyával rendelkező kártyatulajdonossal közös háztartásban élő 14 év alatti személy,

c) Siklós város díszpolgára

d) Siklós kártyára jogosult, akinek kérelmére a polgármester méltányosságból engedélyezi.

A Siklós kártya igénylése:

A kedvezményeket nyújtó kártyát a Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni személyi igazolvánnyal és lakcímet igazoló hivatalos okmánnyal (érvényes lakcímkártya, diákigazolvány) együtt a kitöltött igénylőlap leadásával és a befizetett csekk bemutatásával. (Az elkészült kártyáról és az átvételről az igénylő részére értesítés kerül kiküldésre)

A Siklós kártyát első kiváltásának díja 1500 Ft, éves érvényesítése 1200 Ft-ba kerül. A kártyára jogosultak körének b) pontja szerinti igénylő számára az első Siklós kártya ingyenes.

A Siklós kártya használata:

A Siklós kártya a naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít kedvezmények igénybevételére. A Siklós kártya érvényessége a kibocsátás évében a kibocsátástól kezdődően december 31-ig tart.

A Siklós kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét!

A Siklós kártya lakcímet igazoló hivatalos okmánnyal együtt érvényes és az önkormányzattal megállapodást kötött vállalkozások által árult illetve nyújtott termékek/szolgáltatások kedvezményes igénybevételére jogosít.

Az elfogadó helyekről és a kedvezmények köréről az önkormányzat a város honlapján, a polgármesteri hivatalban elhelyezett faliújságon, a helyi rádióban folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Emellett a Siklós kártya elfogadóhelyeket egységes embléma jelzi.

A kártyatulajdonos által kezdeményezett Siklós kártyán szereplő adat módosítása és a kártya elvesztése, megsemmisülése esetén az új kártya igénylésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 
A Siklós Kártyával  kapcsolatost tájékoztatás, ügyintézés jelenleg a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal portáján történik ügyfélfogadásiidőben.

Letölthető igénylőlap

SIKLÓS KÁRTYA ELFOGADÓHELYEK AKTUÁLIS LISTÁJA

Siklós Kártya elfogadóhelyek listája